Netnapa.net

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป โดยคนไทยในเชค

ทัวร์อิตาลี แบบส่วนตัว แกรนด์อิตาลี 8 วัน 7 คืน

วันแรก - ต้อนรับที่สนามบินมิลาน – มิลาน ทั้งวัน / พักค้างคืนที่มิลาน ที่พัก: 3 ดาว / ต้อนรับที่สนามบินมิลาน - มิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก พารับประทานอาหารเช้า จากนั้นพาชมมหาวิหารดูโอโม่อันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นพาชมภาพเขียนชื่อก้องโลก The Last Supper ที่พิพิธภัณฑ์ และชอปปิ้งห้างชื่อดัง ที่ถือเป็นห้องนั่งเล่นของยุโรป Galleria Vittorio Emanuele II 

Day 2 – ทะเลสาปโคโม / พักค้างคืนรอบทะเลสาปโคโม ที่พัก: pension - 3 ดาว / ออกเดินทางไปเที่ยวแถบทะเลสาบโคโม ทางตอนเหนือของอิตาลี สถานที่ถ่ายทำหนังเจมส์ บอนด์ ถือเป็นทะเลสาปที่ใหญ่อันดับสามของอิตาลี อยู่ใกล้กับพรมแดนสวิส มีเมืองริมทะเลสาบบรรยากาศดีมากมายให้ชื่นชม และถ่ายภาพ นำชมเมืองเบลลาโจ้ (Bellagio) เมืองวาเรนนา (Varenna) และพานั่งเรือ Taxi ไปชมวิลล่ากลางทะเลสาป 

Day 3 – เวนิชเต็มวัน / พักค้างคืนที่เวนิช ที่พัก: pension - 3 ดาว / หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว เดินทางไปท่าเรือตรอนเซตโต้ นั่งเรือสู่เกาะเวนิช ไปขึ้นฝั่ง ณ จตุรัสซานมาร์โค พาเข้าเช็คอินที่โรงแรมที่พัก นำชมเกาะเวนิชครบไฮไลต์ ได้แก่ โบสถ์ซานมาร์โค วังดอดจ์ ชมสะพานชื่อดัง Ponte dei Sospiri บ้านเรือน เกาะ ตลาด และโบสถ์วังต่างๆ ล่องเรือกอนโดล่า หากต้องการ 

Day 4 – เวนิชเต็มวัน วันที่สอง / พักค้างคืนที่เวนิช ที่พัก: pension - 3 ดาว / ช่วงเช้า หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว พานั่งเรือไปชมเกาะแห่งสีสัน “มูราโน่” เกาะนี้ผู้คนมีอาชีพทำเครื่องแก้วแบบโบราณเป็นเอกลักษณ์ ท่านสามารถเลือกชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องแก้ว ที่มูราโน่ และชอปปิ้งของพื้นเมืองมากมาย จากนั้นนั่งเรือไปยังเกาะ “บูราโน่” ชมความงามของบ้านเรือนน่ารักๆ และพิพิธภัณฑ์ผ้าลูกไม้ ที่บูราโน่ เป็นเกาะที่ชาวบ้านมีฝีมือทำผ้าลูกไม้ 

Day 5 – Cinque Terre / พักค้างคืนที่ Cinque Terre ที่พัก: เพนชั่นในเมืองเล็กริมอ่าว / รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว พาท่านเดินทางไปลัดเลาะไปยังชายฝั่งตะวันตกของอิตาลี เมืองลาสเปเซีย (La Spezia) ชมอุทยาน Cinque Terre จุดชมวิวที่สวยงามเห็นบ้านเรือนริมฝั่งภูเขาหิน

Day 6 – ฟลอเรนซ์ / พักค้างคืนที่ฟลอเรนซ์ ที่พัก: pension - 3 ดาว / รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี เมืิองแห่งศิลปะแบบอิตาลี พาชมมหาวิหารเลื่องชื่อ Santa Maria del Fiore ที่ทำด้วยหินอ่อนสามสี และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในอิตาลี จากนั้นชมพิพิภัณฑ์รูปปั้นเดวิด ผลงานของไมเคิล แองเจลโล่ ที่ Galleria dell’ Accademia 

Day 7 – โรม – วาติกัน / พักค้างคืนที่กรุงโรม ที่พัก: pension - 3 ดาว / รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงของจักรวรรดิ์โรมัน อันมีอายุกว่าสองพันปี นำชม Roman Forum และ Venice Square, บันไดสเปน (Spanish Stair) มหาวิหาร St. Peter Basilica และจตุรัส St. Peter Square 

Day 8 – โรม / ส่ง ณ สนามบินกรุงโรม / หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว เที่ยวโรม เก็บตกตามเวลากำหนด ส่งท่านที่สนามบินกรุงโรม เพื่อให้ท่านทำการขอคืน Vat Refund และเช็คอินเดินทางกลับไทย

 

การจองตั๋ว

กรุงเทพ - มิลาน

โรม - กรุงเทพ 

 

ราคา 

เดินทาง 6-7 ท่าน ท่านละ 60,000 บาท

 

ราคารวม

1. รถตู้ พร้อม TOUR LEADER

2. โรงแรมระดับ PENSION - 3 ดาว (หาก ต้องการคุณภาพ ควร UPGRADE)

3. ประกันการเดินทางแบบกลุ่ม

 

ราคาไม่รวม

1. ตั๋วท่องเที่ยว ตั๋วเรือ และตั๋วอื่นๆ หน้างานตามจริง และจ่ายให้ไกด์ด้วย

2. อาหารเที่ยงและเย็น

3. ทิปคนรถ คณะละ 300 ยูโร ถือเป็นข้อตกลง 

4.ทิป TOUR LEADER คณะละ 300 ยูโร ถือเป็นข้อตกลง

5. ภาษี

 

หมายเหตุ : เงื่อนไขทัวร์ ต้องอ่าน