Netnapa.net

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป โดยคนไทยในเชค

 

หมายเหตุทัวร์  2017

 

 

เนื่องจากทัวร์ของเรา  เป็นทัวร์กลุ่มเล็กส่วนตัว  จึงมีความแตกต่างจากทัวร์แบบกรุ๊ปใหญ่แบบเดิม  ที่ท่านคุ้นชินอยู่บ้าง  ซึ่งข้อแตกต่างนี้  ก็เพื่อให้ท่านสามารถเที่ยวได้อย่างเป็นอิสระ  และเจาะลึกมากขึ้น  แต่ในบางอย่างท่านก็ต้องดำเนินการเอง  และค่าทัวร์ไม่ได้รวมทุกสิ่งทุกอย่างจ่ายครั้งเดียว  เหมือนทัวร์กรุ๊ป  ดังนั้น  ท่านจึงควรจดจำข้อมูลเหล่านี้  เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะ

 

1. เมื่อท่านวางมัดจำงวดแรกแล้ว  ถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวต่อไปโดยอัตโนมัติ

 

2. ท่านต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเอง  ราคาทัวร์เป็นราคา Land ไม่รวมตั๋วเครื่องบินค่ะ 

 

3. หากเราแนะนำให้ท่านไปซื้อตั๋วเครื่องบิน เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับรับผิดชอบกับการออกตั๋วเครื่องบินแต่อย่างไร   โดยเฉพาะกับคุณโอ๋  วิระพงษ์  เราเพียงแต่อนุญาตให้คุณโอ๋วิระพงษ์ เข้าใช้การจองตั๋วเครื่องบินระบบอะมาดิอุสของเราได้   เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของเรา  แต่ความถูกต้องของตั๋วเครื่องบิน บริษัทที่ออกตั๋วเครื่องบิน เป็นผู้รับผิดชอบ  และท่านควรโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้บริษัทออกตั๋วเครื่องบิน/แอร์ไลน์เท่านั้น   ไม่ควรโอนค่าตั๋วให้คุณโอ๋เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ โดยท่านโอนให้คุณโอ๋ได้เฉพาะค่าบริการใบละ 500 บาท

 

4. หากเป็นทริปส่วนตัว สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้  แต่หากเป็นการ “จอยกรุ๊ป” ซึ่งเราจัดเป็นบางครั้ง โปรแกรมและโรงแรมไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้  ท่านต้องไปตามโปรแกรมที่วางไว้ 

 

5. หากเป็นจอยกรุ๊ป ท่านต้องรักษามารยาทในการร่วมทริป หากท่านพูดจาไม่ไพเราะ ทำตัวไม่น่ารัก  เราจะปฏิเสธไม่ให้ท่านร่วมทริป และจะไม่คืนเงินค่าทริปที่ท่านได้ชำระแล้ว

 

6. ท่านต้องขอวีซ่าเอง  หากต้องการให้เรายื่นวีซ่าให้กรุณาติดต่ออำภาแก้วแสงธรรมโทร 081-550-8655/ LINE ID : seeyouagainthailand  

 

7. โปรแกรมดังกล่าว  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพอากาศสภาพจราจร  เทศกาล  เวลาเปิดปิดของสถานที่เข้าชม  สภาพอากาศ  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า   โปรแกรมได้ใส่ข้อมูลน่าเที่ยวไว้มากกว่าที่สามารถเที่ยวได้จริงในเวลาจำกัด  ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเที่ยวได้หมดทุกแห่ง  ต้องเลือกเที่ยวในบางโปรแกรมที่สนใจเฉพาะกลุ่ม  และจะเที่ยวช้าและเร็วขึ้นอยู่กับผู้เที่ยวจะะกำหนดเอง 

 

8. ไม่มีค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม  เนื่องจากกรุ๊ปเล็กท่านยกกระเป๋าเอง  หรือทิปพนักงานที่โรงแรมเป็นครั้งๆไปครั้งละ 1-3 ยูโร/เที่ยว 

 

9. ตั๋วท่องเที่ยว  ทำจ่ายหน้างานตามจริง  ไม่ได้รวมราคาไว้ในทัวร์  เนื่องจากกรุ๊ปเล็กจองตั๋วล่วงหน้าแบบกรุ๊ปใหญ่ไม่ได้  (แต่เมื่อไปถึงที่แล้วก็ไม่ได้รอนานอะไร) กรุ๊ปส่วนตัวจะไปเลือกเที่ยวเองตามใจชอบ  ไม่รีบเร่ง ไม่ต้องรีบไปเข้าสถานที่ชมต่างๆ ตามเวลากำหนด

 

10. ความสะดวกสบายของโรงแรม  เป็นความพอใจของท่านกับโรงแรม  เราไม่สามารถการันตีได้  ท่านต้องคอมเพลนกับโรงแรมเองโดยตรง  เรารับผิดชอบการจองโรงแรมว่าต้องมีห้องพักให้ท่าน  แต่เรื่องคุณภาพของโรงแรม  ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา  

 

11. หากท่านต้องการพัก 5 ดาว  กรุณาแจ้ง  หากท่านต้องการพักในเขตใจกลางเมืองเท่านั้น กรุณาแจ้งเพื่อเสนอราคาใหม่ค่ะ 

 

12. ถ้าเป็นรถบัสใหญ่  จะอยู่ภายใต้กฏหมายท่องเที่ยวของยุโรป  เจ้าหน้าที่นำเที่ยวและคนรถต้องทำงานไม่เกิน 11 ชม. ต่อวันเพื่อให้สามารถพักผ่อนได้เต็มที่  เพื่อความปลอดภัย  ทัวร์ปกติเริ่มต้นเวลา 9.00 น. และเสร็จทัวร์เวลา 19.00 น. ซึ่งหลังจากนี้ท่านสามารถเที่ยวต่อเองได้ / คนขับใช้การ์ดขับรถ  ซึ่งการ์ดจะบันทึกการทำงานตามกฏหมาย  และมีตำรวจสุ่มตรวจ  จึงต้องเคร่งครัด

 

ถ้าเป็นรถตู้สามารถ flexible ได้ขอให้ท่านกำหนดเอง ไม่เกินวันละ 10-12 ชม. สลับกันไป วันไหนจำเป็นต้องเที่ยวดึกจริงๆ  ขอให้แจ้งล่วงหน้าค่ะจะได้ตกลงกับคนรถไว้ให้ก่อนค่ะ

 

13. ทริปส่วนตัว  โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจของผู้เที่ยว  แต่สงวนสิทธิ์กรณีไม่อยู่ในใบเสนอราคา  และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม  เราจะคิดค่าจ่ายใช้เพิ่มเติม  ทั้งนี้ต้องมีการตกลงกันก่อนล่วงหน้า 

 

14. เมืองบางเมืองรถเข้าไปไม่ถึง  คนรถไม่อาจฝ่าฝืนได้  เพราะเป็นเขตเมืองเก่า  ขอให้เตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับแบ่งสัมภาระเพื่อไปพักในคืนนั้นๆด้วยนะคะ   

 

15. หากท่านสั่งให้คนรถขับไปเข้าในเขตเมืองเก่า และเกิดใบเสร็จค่าปรับ  ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 

16. ค่าโรงแรมไม่รวม City Tax หรือ Resort Tax ประมาณ 1-3 ยูโร/ท่าน/เมือง  เนื่องจากไม่ใช่ค่าโรงแรม  แต่โรงแรมเก็บให้เมืองนั้นๆ จะจ่ายเมื่อท่านเข้าพักจริงๆ ไม่สามารถทำจ่ายล่วงหน้าได้ (เฉพาะบางเมือง)

 

17. ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายใน Directive 2003/20/EC แห่งรัฐสภายุโรป  เด็กที่สูงน้อยกว่า 150 เซนติเมตร  จะต้องใช้ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก ให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัว  และเด็กจะต้องนั่งหันหลังให้กับรถจนกระทั่งอายุ 15 เดือนขึ้นไปหรือน้ำหนักของเด็กมากกว่า 9 กิโลกรัม ถึงจะสามารถนั่งหันหน้าไปทางเดียวกับรถได้ หากท่านมีเด็ก กรุณาแจ้ง เพื่อให้เราทำการเตรียมที่นั่งเด็กให้ค่ะ ค่าเช่า อันละ 20 ยูโร / ทริป

 

18. หาก Voucher โรงแรม มีปัญหาในการเข้าพักไม่ได้ ไม่มี Booking ให้โทรเบอร์กลาง ที่แจ้งไว้ใน Voucher เพื่อแจ้งปัญหาเข้าสู่ระบบกลาง จากนั้นให้โทรหาเรา +6683 035 9755 เราจะประสานแก้ไขปัญหาให้ทันที โดยจัดหาห้องพักทดแทนให้ ห้ามไม่ให้ท่านเปิดห้องใหม่ โดยไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรา เราจะไม่รับผิดชอบ หากท่านแก้ปัญหาเอง 

 

EUROPE / BIG BUS LAW LIMIT OF WORK:  There are EC Regulations (561/2006EC) for LCD Drivers to ensure your safety int he road:

1. Daily (24 hours) driving time for a driver can not excess 9 hours.

2. Driving time can be extended to 10 hours only 2 times per week.

3. Daily rest time for the driver must have at least 11 consecutive hours.

4. Rest time after 4,5 hours driving must be 45 consecutive minutes or it can be to: one stop with 15 minutes and a second stop with 30 minutes.