Netnapa.net

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป โดยคนไทยในเชค

เนื่องจากทัวร์ของเราเป็นทัวร์กลุ่มเล็กส่วนตัวจึงมีความแตกต่างจากทัวร์แบบกรุ๊ปใหญ่แบบเดิมที่ท่านคุ้นชินอยู่บ้าง ซึ่งข้อแตกต่างนี้ก็เพื่อให้ท่านสามารถเที่ยวได้อย่างเป็นอิสระและเจาะลึกมากขึ้น แต่ในบางอย่างท่านก็ต้องดำเนินการเองและค่าทัวร์ไม่ได้รวมทุกสิ่งทุกอย่างจ่ายครั้งเดียวเหมือนทัวร์กรุ๊ป ดังนั้นท่านจึงควรจดจำข้อมูลเหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะ

1. เมื่อท่านวางมัดจำงวดแรกแล้วถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวต่อไปโดยอัตโนมัติ

2. ท่านต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเองราคาทัวร์เป็นราคา Land ไม่รวมตั๋วเครื่องบินค่ะ 

3. หากเราแนะนำให้ท่านไปซื้อตั๋วเครื่องบินเราไ่ม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับรับผิดชอบกับการออกตั๋วเครื่องบินแต่อย่างไรโดยเฉพาะกับคุณโอ๋วิระพงษ์เราเพียงแต่อนุญาตให้คุณโอ๋วิระพงษ์เข้าใช้การจองตั๋วเครื่องบินระบบอะมาดิอุสของเราได้ประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของเราแต่ความถูกต้องของตั๋วเครื่องบินคุณโอ๋รับผิดชอบเองและท่านควรโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้บริษัทออกตั๋วเครื่องบิน/แอร์ไลน์เท่านั้นไม่ควรโอนค่าตั๋วให้คุณโอ๋เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆโดยท่านโอนให้คุณโอ๋ได้เฉพาะค่าบริการใบละ 500 บาท 

4. หากเป็นทริปส่วนตัวโปรแกรมปรับเปลี่ยนได้ตามท่านต้องการหน้างานแต่หากเป็นการจอยกรุ๊ปโปรแกรมและโรงแรมไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ท่านต้องไปตามโปรแกรมที่วางไว้ 

5. ท่านต้องขอวีซ่าเอง  หากต้องการให้เรายื่นวีซ่าให้กรุณาติดต่ออำภาแก้วแสงธรรมโทร 081-550-8655/ LINE ID : seeyouagainthailand 

6. โปรแกรมดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพอากาศสภาพจราจรและเทศกาลเวลาเปิดปิดของสถานที่เข้าชมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าโปรแกรมได้ใส่ข้อมูลน่าเที่ยวไว้มากกว่าที่สามารถเที่ยวได้จริงในเวลาจำกัดไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเที่ยวได้หมดทุกแห่งในโปรแกรมนี้และจะเที่ยวช้าและเร็วขึ้นอยู่กับผู้เที่ยวและเป็นทริปส่วนตัวที่ผู้เที่ยวจะกำหนดเองและต้องเลือกเที่ยวในบางโปรแกรมที่สนใจเฉพาะกลุ่ม

7. ไม่มีค่ายกกระเป๋าที่โรงแรมเนื่องจากกรุ๊ปเล็กท่านยกกระเป๋าเองหรือทิปพนักงานที่โรงแรมเป็นครั้งๆไปครั้งละ 1-3 ยูโร/เที่ยว

8. ตั๋วท่องเที่ยวทำจ่ายหน้างานตามจริงไม่ได้รวมราคาไว้ในทัวร์เนื่องจากกรุ๊ปเล็กจองตั๋วล่วงหน้าแบบกรุ๊ปใหญ่ไม่ได้แต่เมื่อไปถึงที่แล้วก็ไม่ได้รอนานอะไรค่ะแล้วก็ที่ไม่รวมเพราะว่ากรุ๊ปส่วนตัวจะไปเลือกเที่ยวเองตามใจชอบหน้างานเราเที่ยวแบบไม่รีบเร่งไม่ต้องรีบไปเข้าสถานที่ชมต่างๆตามเวลากำหนด

9. ความสะดวกสบายของโรงแรมตามรายการที่เราแจ้งให้ท่านทราบเป็นความพอใจของท่านกับการบริการของโรงแรมเราไม่สามารถการันตีบริการของโรงแรมได้ท่านต้องคอมเพลนกับโรงแรมเองโดยตรงเรารับผิดชอบว่าโรงแรมที่เราต้องต้องมีห้องพักให้ท่านหากไม่มีเราจะเปิดห้องพักใหม่ในระดับเดียวกันให้ท่านแต่เรื่องคุณภาพของโรงแรมไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา  

10. หากท่านต้องการพัก 5 ดาวกรุณาแจ้งหากท่านต้องการพักในเขตใจกลางเมืองเท่านั้นกรุณาแจ้งเพื่อเสนอราคาใหม่ค่ะ

11. ถ้าเป็นรถบัสใหญ่ภายใต้กฏหมายท่องเที่ยวของยุโรปเจ้าหน้าที่นำเที่ยวและคนรถต้องทำงานไม่เกิน 11 ชม. ต่อวันเพื่อให้สามารถพักผ่อนได้เต็มที่เพื่อความปลอดภัยประสิทธิภาพในการทำงานทัวร์ปกติเริ่มต้นเวลา 9.00 . และเสร็จทัวร์เวลา 19.00 . ซึ่งหลังจากนี้ท่านสามารถเที่ยวต่อเองได้ / คนขับใช้การ์ดขับรถซึ่งการ์ดจะบันทึกการทำงานตามกฏหมายและมีตำรวจสุ่มตรวจและต้องแสดงการ์ดเมื่อผ่านด่านตรวจจึงต้องเคร่งครัดถ้าเป็นรถตู้สามารถ flexible ได้ขอให้ท่านกำหนดเองวันไหนเที่ยวดึกได้ถ้าจำเป็นขอให้แจ้งล่วงหน้าค่ะจะได้ตกลงกับคนรถไว้ให้ก่อนค่ะ

12. ทริปส่วนตัวโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจของผู้เที่ยวแต่สงวนสิทธิ์กรณีไม่อยู่ในโปรแกรมและเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มผู้นำเที่ยวมีสิทธิ์แจ้งค่าจ่ายใช้เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นได้ทั้งนี้ต้องมีการตกลงกันก่อนล่วงหน้า 

เมืองบางเมืองรถเข้าไปไม่ถึงตามกฏห้ามรถเข้าไปคนไม่อาจฝ่าฝืนได้เพราะเป็นเขตเมืองเก่าขอให้เตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับแบ่งสัมภาระเพื่อไปพักในคืนนั้นๆด้วยนะคะ  

13. หากท่านสั่งให้คนรถขับไปเข้าในเขตเมืองเก่าและเกิดใบเสร็จค่าปรับท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

14. กรณีท่านเที่ยวเองเช่าแต่รถกับโรงแรมท่านต้องจ่าย City tax ณโรงแรมที่พักเองค่าโรงแรมไม่รวม City Tax หรือ Resort Tax ประมาณ 1-3 ยูโร/ท่าน/เมืองเนื่องจากไม่ใช่ค่าโรงแรมแต่โรงแรมเก็บให้เมืองนั้นๆจะจ่ายเมื่อท่านเข้าพักจริงๆไม่สามารถทำจ่ายล่วงหน้าได้ (เฉพาะบางเมือง)

15. ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายใน Directive 2003/20/EC แห่งรัฐสภายุโรปและสภาได้มีมติให้ใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในยานพาหนะ...เด็กที่สูงน้อยกว่า 150 เซนติเมตรจะต้องใช้ระบบยึดเหนี่ยวเพื่อความปลอดภัยที่ประกอบไปด้วยที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กและเข็มขัดยึดเหนี่ยวเด็กให้ติดกับที่นั่งประเทศออสเตรียเด็กทุกคนที่มีความสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร (4 ฟุต 11 นิ้ว) และอายุน้อยกว่า 14 ปีต้องใช้เบาะนั่งนิรภัย (Car seat) หรือเบาะเสริม (Booster) ให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวและเด็กจะต้องนั่งหันหลังให้กับรถจนกระทั่งอายุ 15 เดือนขึ้นไปหรือน้ำหนักของเด็กมากกว่า 9 กิโลกรัมถึงจะสามารถนั่งหันหน้าไปทางเดียวกับรถได้

หาก Vocuher โรงแรมมีปญหาในเขาพักเช็คอินไมไดไมมี booking ใหโทรเบอรกลางที่ระบุในโวเชอรเพื่อแจงปญหาหลังจากนั้นใหโทรหาเนตรนภา +6683 035 9755 จะประสานแก้ปัญหาใหะหามไมใหเปดหองพักใหมหรือพักโรงแรมใหมโดยไมอยูในการควบคุมของเรานะคะเพราะเราไมสามารถรับผิดชอบไดหากท่านแกญหาเอง

 

EUROPE / BIG BUS LAW LIMIT OF WORK:  There are EC Regulations (561/2006EC) for LCD Drivers to ensure your safety int he road:

1. Daily (24 hours) driving time for a driver can not excess 9 hours.

2. Driving time can be extended to 10 hours only 2 times per week.

3. Daily rest time for the driver must have at least 11 consecutive hours.

4. Rest time after 4,5 hours driving must be 45 consecutive minutes or it can be to: one stop with 15 minutes and a second stop with 30 minutes.