Netnapa.net

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป โดยคนไทยในเชค

 ให้เช่ารถบัส ในยุโรป

 

1. ที่นั่งนั่งได้ถึง 19 ที่นั่ง และที่นั่งไกด์อีก 1 ที่นั่ง

2. เป็นรถใหม่ค่ะ คนขับมีประสบการณ์ ขับสุภาพ พูดอังกฤษได้ 50% ที่เหลือภาษาเขียน ภาษามือ และภาษาเดา

3. หากท่านมีสัมภาระมาก เรามีบริการคอนเทนเนอร์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม สะดวก

4. หลังคาสูง โปร่ง นั่งสบาย มีแอร์ค่ะ

5. ค่าเช่า ประมาณวันละ 900 ยูโร รวมทุกอย่าง ไม่รวมแค่ทิปคนขับ (กรุณาส่งโปรแกรมเพื่อตีราคา)

6. ราคารวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถ ทั้งน้ำมัน ทางด่วน อาหารคนขับ ตู้คอนเทนเนอร์ใส่สัมภาระ โรงแรม และอาหารคนขับทั้ง 3 มื้อ ที่จอดรถ (หากทริปใดมีการขึ้น FERRY ท่านต้องจ่ายเอง)

7. ราคาไม่รวม วันละ 40 ยูโร/คณะ ถือเป็นข้อตกลง ต้องให้ หรือโอนหลังจากเสร็จทริปแล้ว

8. การจ่ายเงิน วางมัดจำครึ่งหนึ่ง แล้วเราจะออกเอกสารเช่ารถ ให้ท่านไปขอวีซ่าได้ เมื่อวีซ่าออกแล้ว จ่ายที่เหลือ9. เบอร์ติดต่อคนขับ จะส่งให่ 3 วัน ก่อนเดินทางจริง