Netnapa.net

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป โดยคนไทยในเชค

1. วันละ  550-650 ยูโร ค่ะ  รวมโรงแรม และอาหารทุกมื้อคนขับค่ะ ทางด่วน น้ำมัน ที่จอดรถ รวมทุกอย่าง 

2. ไม่รวมแต่ ค่าทิปคนขับ วันละ 40 ยูโร/คณะ มอบให้คนขับโดยตรงค่ะ

3. คนขับทำงานไม่เกินวันละ 12 ชม. ต่อวันค่ะ 

4. การจ่ายเงิน มัดจำ 50% เมื่อไปถึงแล้ว วันที่สองของทริป คนรถเราไปรับท่านเรียบร้อยแล้ว 50% ที่เหลือค่ะ 

5. คนขับพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6. มีประกันการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลให้ทุกท่าน ตามกฏหมาย

7. ไม่ได้รับบัตรเครดิตค่ะ

8. หากรถเสีย มีรถเปลี่ยนให้ค่ะ ในวันนั้น การันตี